Shop Mobile More Submit  Join Login
[Cover Zing] Choi Sooyoung by YongYoMin [Cover Zing] Choi Sooyoung by YongYoMin
Style tiếp theo ra đời trong lúc pấn loạn . nhìn nó không tồi đâu nhỉ .
Style : By me
Res : Edit by me
Coloring : ss Lợm so ciu =))
*Note : Không share res , xin style hay hỏi thăm về psd nhé .
Add a Comment:
 
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Jun 29, 2013  Student Digital Artist
3 khung cảnh khác nhau í
Reply
:iconyongyomin:
YongYoMin Featured By Owner Jun 29, 2013  Student Interface Designer
là sao cơ ?
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Jun 29, 2013  Student Digital Artist
~~ một màu nền xanh bên trái vs 1 mod, 1 mod+trong cái dây kia, 1 mod vs nền trắng
Reply
:iconyongyomin:
YongYoMin Featured By Owner Jun 29, 2013  Student Interface Designer
hehe , cũng dc mừ =))
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Jun 29, 2013  Student Digital Artist
font thấp và style font ko hợp
Reply
:iconyongyomin:
YongYoMin Featured By Owner Jun 29, 2013  Student Interface Designer
font thấp là cố tình ấy , còn style font k hợp thật
Reply
:iconmeicures:
MeiCures Featured By Owner Jun 29, 2013  Student Interface Designer
cái này mod giữa ko hợp nhỉ
Reply
:iconyongyomin:
YongYoMin Featured By Owner Jun 29, 2013  Student Interface Designer
có lẽ thế
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
June 28, 2013
Image Size
554 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
331
Favourites
3 (who?)
Comments
8
×